Resmi Gazete bugün (18 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 18 Nisan atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 18 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 18 Nisan 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K:?2023/221 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K:?2024/77 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K:?2024/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K:?2024/83 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir